www.asys.rs  
 
  Home > Zaštita i licenciranje softvera > Sentinel SL  
 
 
  Sentinel SL je virtuelni zaštitni ključ koji se instalira i čuva na uređaju korisnika softvera. Pošto je baziran na Sentinel HASP HL tehnologiji, Sentinel SL obezbeđuje najsnažniju zaštitu intelektualne svojine, različite opcije licenciranja, kao i elektronsku distribuciju softvera u cilju smanjenja troškova i povećanja brzine isporuke softverskih proizvoda.
 
Prednosti zaštite pomoću softverskih ključeva:

• Zaštita od kopiranja, u slučajevima kada nije moguće korišćenje hardverskih ključeva
• Podrška elektronskoj distribuciji softvera putem interneta
• Trenutna aktivacija i korišćenje preuzetog softvera, sa punom funkcionalnošću,
   u skladu sa uslovima licence
• Opciono prikupljanje registracionih podataka korisnika, u cilju sprovođenja određenih
   marketinških aktivnosti.

Aktivacija proizvoda sa Sentinel SL:

Ukoliko je izabrana softverska aktivacija proizvoda, softver se može koristiti posle određene internet transakcije. Krajnji korisnik elektronski šalje jedinstveni Product Key, dobijen od prodavca softvera, udaljenom Sentinel LDK EMS Serveru, a nazad dobija Sentinel SL zaštitni ključ koji sadrži uslove licence i koji se instalira na računaru korisnika, aktivirajući zaštićeni softverski proizvod. Sentinel LDK sadrži i Sentinel EMS API , koji omogućuje integraciju platforme za licenciranje sa pozadinskim ERP ili CRM sistemom prodavca softvera.
 
Specifikacija:

User-mode Sentinel SL:
• Nema potrebe za instalacijom Run-Time okruženja na računaru korisnika
• Automatska instalacija na određenom računaru, bez obzira na administratorska
   prava krajnjeg korisnika
• Moguća masovna primena

Admin-mode Sentinel SL:
• Instalacija na računaru korisnika zahteva puna administratorska prava
• Potrebna je instalacija Run-time okruženja
• Značajno povećanje bezbednosti aplikacije
 
   Proizvodi   
 Sentinel LDK 
  · Sentinel HL 
  · Sentinel SL 
  · Sentinel CL
 
 Podrška 
 
 Sentinel LDK 
Sentinel LDK
 Poručite Starter Kit
 Isprobajte Demo Kit - BESPLATNO!
 
ASYS d.o.o.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Home  |  Zaštita i licenciranje softvera  |  Kontrola pristupa  |  Računari i oprema  |  Servis  |  O nama  |  Kontakt  | 1990-2018  ©  ASYS d.o.o.