www.asys.rs  
 
  Home > Kontrola pristupa  
 

Kontrola pristupa

Multi-faktorska kontrola pristupa (autentifikacija) ima vitalnu funkciju u bilo kojoj kompaniji - obezbeđuje pristup korporativnim mrežama i štiti identitet korisnika. Nove pretnje, rizici i ranjivosti kao i rastući poslovni zahtevi usmeravaju na potrebu za snažnim pristupom provere identiteta, zasnovanog na jednostavnom pružanju usluga.
 
Kompanije se danas pitaju:

• Da li mogu da ispune nove zahteve i trendove poslovanja - na mobilnim uređajima i
   na Cloud-u?
• Kako da usaglase metode kontrole pristupa sa rizicima poslovanja i potrebama
  
korisnika?
• Da li mogu da centralizovano upravljaju i kontrolišu sve korisnike?
• Ko kontroliše njihove korisničke podatke?
• Kako da uvedu dodatne sigurnosne nivoe da bi se odbranili od pretnji?
Kako sve to da urade na praktičan i ekonomičan način?

Više nego ikad, klijenti su u potrazi za solucijama za upravljanje pristupa i identiteta koje pružaju jednostavnost, automatizaciju i sniženi TCO.
Šta je multi-faktorska autentifikacija (MFA)?

Multi-faktorska autentifikacija obezbeđuje da je korisnik stvarno onaj koji on tvrdi da jeste. Što je više faktora autentifikacije korišćeno, to je veća pouzdanost same autentifikacije.
MFA se postiže kombinacijom sledećih faktora:

Nešto što znaš – lozinka ili PIN
Nešto što poseduješ – token ili smart kartica
Nešto što jesi – biometrija, kao npr. otisak prsta

Pošto multi-faktorska autentifikacija zahteva više od jednog faktora za identifikaciju, široko je priznata kao najsigurniji metod za kontrolu pristupa podacima i aplikacajama.
 
O čemu povesti računa pri odabiru multi-faktorske autentifikacije kao rešenja:

• Da li želite da zaštitite svoju internu mrežu od neovlašćenog pristupa?
◦ Ako je odgovor da, uzmite u obzir rešenja dvo-faktorske autentifikacije koja
  omogućavaju fleksibilan i sveobuhvatno siguran pristup mreži, kako u kancelariji
  tako i sa udaljenih lokacija ako je to potrebno.


• Da li Vaši korisnici pristupaju mreži sa udaljenih lokacija?
◦ Ako je odgovor da, razmislite o prenosivim rešenjima koja omogućavaju siguran
  VPN i web pristup udaljenim korisnicima, i koja zaposlenima omogućavaju da zaštite
  svoje laptopove i podatke na putu.


• Da li je Vašim korisnicima potreban pristup većem broju aplikacija koje su
  zaštićene lozinkama?
◦ Ako je odgovor da, razmislite o rešenjima koje nude single sign-on funkcionalnost.

• Da li želite da Vaši korisnici digitalno potpisuju i enkriptuju osetljive podatke ili
  transakcije?
◦ Ako je odgovor da, razmislite o smart card-baziranim rešenjima koja pružaju
  sigurno generisanje PKI ključa na čipu i kriptografske operacije, kao i mobilnost
  za korisnike.


• Koliko su osetljivi Vaši poslovni podaci?
◦ Što su podaci osetljiviji, to je veći prioritet na robusnosti i sigurnosti rešenja.

• Da li želite da striktno zaštitite podatke koji su na korisničkim mašinama?
◦ Ako je odgovor da, razmislite o rešenjima koja se integrišu sa proizvodima za PC
  bezbednost kao što su aplikacije za boot protection i disk encription koje zahtevaju
  prisutnost tokena kako bi se pokrenuo OS ili dekriptovao sadržaj diska.


• Da li imate ili želite da implementirate rešenje za siguran fizički pristup?
◦ Ako je odgovor da, razmislite o tokenima koji omogućavaju integraciju sa sistemima
  za fizički pristup.
 
Proizvodi za kontrolu pristupa - autentifikatori:

OTP (One Time Password) proizvodi za kontrolu pristupa - generišu dinamičku jednokratnu lozinku za identifikaciju korisnika pri pristupanju kritičnim aplikacijama i podacima, bilo na tokenu, mobilnom uređaju ili grid uređaju.

USB tokeni bazirani na sertifikatima - pružaju siguran udaljen pristup, kao i druge napredne aplikacije, uključujući digitalne potpise, upravljanje lozinkama, pristup mrežama i kombinovani fizički/logički pristup.

Smart kartice bazirane na sertifikatima - snažna multi-faktorska autentifikacija u formi veličine kreditne kartice koja omogućava organizacijama da pokriju sve potrebe za njihovom PKI sigurnošću i kontrolom pristupa.

Hibridni tokeni - autentifikatori koji kombinuju OTP, enkriptovanu flash memoriju ili tehnologiju baziranu na sertifikatima na jednom istom snažnom uređaju za kontrolu pristupa.

Softverska i mobilna kontrola pristupa - uštedite na troškovima hardvera i transporta, dok Vaši korisnici nemaju potrebu da nose sa sobom dodatni uređaj.
   Proizvodi   
OTP proizvodi za kontrolu pristupa
OTP 110
eToken PASS
GOLD
USB tokeni bazirani na sertifikatima
eToken 5110
Smart kartice bazirane na sertifikatima
IDPrime MD
IDPrime PIV 2.0
IDCore
Hibridni tokeni
GrIDsure
Softverska i mobilna kontrola pristupa
Virtual Smart Card
MobilePASS
MobilePASS+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Home  |  Zaštita i licenciranje softvera  |  Kontrola pristupa  |  Računari i oprema  |  Servis  |  O nama  |  Kontakt  | 1990-2018  ©  ASYS d.o.o.